5
5
„A wtem przez drzwi weszły [do gospody należącej do opactwa w Miechowie] księżne [Agnieszka Gajos, Dominika Reroń, Małgorzata Kałwa, Martyna Skibka] – panie ze śmiejącymi się twarzami, przybrane w czerwone płaszcze i szatę zieloną […]. Za nimi szły panny dworskie, jeszcze niedorosłe, w różowych i liliowych wianuszkach na głowach, po większej części z lutniami w ręku (przedstawicielki klas pierwszych, od a do d). […] Chłopcy z oddziałów różnych, skłonili się powtórnie i zamierzali opuścić salę gimnastyczną, nie chcąc dworowi przeszkadzać. Lecz księżne zatrzymały ich. Dworzanie prędko zajęli swoje miejsca. Rybałci siedli także i  znać  nie było po nich najmniejszego pomieszania” – w taki oto sposób moglibyśmy sparafrazować fragment powieści H. Sienkiewicza pt.„ Krzyżacy”, ten poświęcony rycerskiemu ślubowaniu, mając na uwadze to, co wydarzyło się w naszej szkole o poranku. 

Dzisiaj, 30 września Anno Domini 2021, nastał czas zacny i nader wyjątkowy. Szeregi uczniów zasilone zostały przez wytworne damy i walecznych rycerzy z czterech różnych świata stron (czytaj: klas). Po uroczystej przysiędze złożonej na sztandar szkoły przedstawiciele pierwszoklasistów wzięli udział w różnych konkurencjach rodem z epoki średniowiecza. Było przygotowywanie staropolskiej uczty, składanie ślubów  wychowawcom, rycerskie pojedynki na słowa oraz te przy użyciu mortomulierów i lin,  szkicowanie klasowego herbu, wytworny taniec, redagowanie zaproszenia stylizowanego na archaizację czy wreszcie projektowanie koron, bereł i królewskiej biżuterii. Każda klasa wykazała się inteligencją, poczuciem humoru i kreatywnością. 

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli uczniowie z klasy 1b (rycerz Oskar  bez wątpienia zdobył przydomek Złotousty), słowa uznania należą się także Dominice Muszyńskiej, Martynie Kubik i Sarze Banach, które przeprowadziły cały ceremoniał i zadbały o jego oprawę.

Pierwszoklasiści, przyjmijcie jeszcze raz życzenia: owocnych lat nauki w naszym Liceum. „Podejmujcie rękawice”, walczcie dzielnie, bywajcie na intelektualnych ucztach, nie rzucajcie słów na wiatr, wracajcie z każdych zawodów/sprawdzianów/egzaminów z tarczą. Do boju!

Pani Agnieszce Skoczeń dziękujemy za uwiecznienie wydarzenia na kartach pamięci aparatu!

Panu Adamowi Kani wdzięczność wyrażamy za użyczenie przedmiotów, które skrywa w zamkowych piwnicach naszego liceum!


Z pozdrowieniami rycerskimi: Ewa Wesołowska i Joanna Uchto z Miechowa, herbu Gryf