Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie zostało wybrane jako jedna z 22 szkół modelowych w projekcie HUMINE. Szkoła rozpoczyna proces zmian transformacji cyfrowej, dzięki której stanie się nowoczesną placówką. Udział w projekcie HUMINE zapewnia zmiany w metodyce nauczania, czyli odejście od kształcenia frontalnego na rzecz metod aktywizujących z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz odbudowę dobrostanu i wsparcie psychologiczne społeczności szkolnej. Zostanie zapewnione także bezpieczeństwo cyfrowe uczniom i nauczycielom. Wszystko to pociągnie za sobą zmiany organizacyjne i modernizację infrastruktury szkoły. Pierwsze zmiany są już widoczne. Od września uczniowie mogą korzystać z nowoczesnej pracowni komputerowej. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie w codziennej pracy używają cyfrowej chmury OneDrive. Smartfon, czy laptop stają się narzędziem wspierającym pracę na lekcji. Szkoła kompletuje niezbędny do tego sprzęt, tworząc w bibliotece cyfrową bazę. Swoją działalność rozpoczęła także szkolna telewizja cyfrowa “Zimny News – kanał informacyjny Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie”, której pierwszym materiałem jest film “Start HUMINE w LO Miechów”.