KONKURS
KONKURS

Informujemy, że uczennice naszej szkoły wzięły udział  w międzyszkolnym konkursie „Ziemia Miechowska w walce  o wolność”, organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

Celem konkursu było uczczenie pamięci partyzantów walczących na ziemi miechowskiej, zainteresowanie młodzieży problematyką II wojny światowej, działalnością Armii Krajowej na ziemi miechowskiej oraz popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy o regionie i kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze  szkół  powiatu miechowskiego i okolic, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach:  „Mój bohater” praca plastyczna oraz „Najpiękniejszy wiersz” –  autorski wiersz poświęcony bohaterskiej walce o wolność na Miechowszczyźnie.

W kategorii „Najpiękniejszy wiersz” I miejsce zajęła Ewa Uchto z klasy Ib, w kategorii praca plastyczna II miejsce zajęła Wiktoria Miszczyk z kl. Ib,  Julia Czapla z kl. 1c otrzymała  wyróżnienie w tej kategorii.

Nagrodzonym uczennicom – gratulujemy!