wykrzyknik

Zapraszamy uczniów powiatu miechowskiego do udziału w konkursie na projekt grafiki 3D. Zadaniem konkursowym jest stworzenie wzoru tabliczki informacyjnej na drzwi sali lekcyjnej, która powinna zawierać nr sali, nazwę pracowni i element ozdobny. Na zwycięzców czekają nagrody, a najlepsze projekty będą ozdobą sal w naszej szkole.

Aby wziąć udział w konkursie należy gotową pracę wysłać w postaci załączonego pliku w wiadomości na adres mpycia3@lomiechow.eu do dnia 20 czerwca 2022r. Temat wiadomości: Konkurs 3D. Nazwa i format pliku: nazwisko.stl

REGULAMIN KONKURSU: REGULAMIN_KONKURSU