Od soboty 17 grudnia roznosimy Betlejemskie Światło Pokoju. Zaangażowało się w ten piękny zwyczaj pięćdziesięciu harcerzy z naszej drużyny. Światło Pokoju zapalone od ognia płonącego w bazylice w Betlejem od wędrowników z „3DSH” trafiło miedzy innymi do Starosty Miechowskiego i Dyrekcji i Grona Pedagogicznego LO, Zakładu Energetycznego i Zakładu Wodociągów, Komendy Policji i Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola nr 3, Domu Kombatanta i GOPSu, Domu Dziecka i Schroniska św. Brata Alberta, Domu Kultury i pływalni CKiS, Firmy Fiber Net-Bis i GOKu w Kozłowie oraz jeszcze do wielu instytucji i osób w naszej miejscowości i okolicach.

A wszystkim, do których nie zdołaliśmy dotrzeć składamy w tym miejscu życzenia spokojnych, radosnych i pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia.

1 4
2 4
3 4
4 4
5 3
7 3
9 3
10 2
12 2
13 1
14 1
15 1
16
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1