Oskar

Piszemy, aby nas czytano… Piszemy też często dla siebie. Niekoniecznie chcemy pokazać to światu. „Ludzie czytają i często także znajdują w sobie odwagę, aby pisać. (…) Poddać ocenie innych swoje teksty, napisać je lub wyciągnąć z ukrycia, „z szuflady”, to odwaga poddania się ocenie innych”- powiedział J.L. Wiśniewski. Trudno się z tym nie zgodzić. Często ogłaszamy konkursy literackie i niejednokrotnie, nawet jeśli uczeń chciałby wziąć w nich udział to często własny surowy krytyk wewnętrzny odmawia tej możliwości. Autorzy konkursów motywują na różne sposoby, np. hasłem „wyjdź z szuflady, stań na półce”. Można by sparafrazować to hasło na „wyjdź z szuflady i „wejdź do almanachu drukiem” patrząc na sukces ucznia Oskara Barańskiego z klasy 3b. Oskar wziął udział w XLI Wojewódzkim i XXVII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA’ 2023 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej (w tym przeglądzie wzięło udział 391 autorów z całej Polski, którzy nadesłali 971 utworów). 215 uczniów szkół podstawowych przesłało 414 utworów. 158 uczniów szkół średnich zaprezentowało 493 prace. 18 dorosłych laureatów poprzednich lipowych przeglądów nadesłało 64 dzieła literackie.

Po zapoznaniu się z niemal tysiącem utworów – jury w składzie: Tomasz Jastrun (przewodniczący), Jan Picheta, Juliusz Wątroba, Irena Edelman (sekretarz) postanowiło uhonorować drukiem w „lipowym” almanachu teksty 62 autorów. Komisja konkursowa wyłoniła 17 laureatów spośród uczniów szkół podstawowych. Nagrodziła 36 licealistów oraz dziewięcioro osób dorosłych – laureatów „Lipy”. Oskar Barański znalazł się w gronie laureatów.

W protokole jury możemy przeczytać: „Lipowicze” (czyt. uczestnicy konkursu) zawsze zresztą byli wrażliwi na krzywdy społeczne. Młodzi ludzie nadal są bystrym obserwatorem wszelkich niesprawiedliwości. Rejestrują jak znakomity sejsmograf wszystko to, co dzieje się złego w społecznej rzeczywistości. Penetrują życie zarówno w najbliższym środowisku – rodzinnym, szkolnym, lokalnym, jak i krajowym czy narodowym. Ujawniają wszelkie społeczne nieszczęścia oraz aberracje i manipulacje różnej maści przestępców na czele z władzami. Dlatego obraz świata, jaki przedstawiają, bywa przerażający. Jest to jednak m.in. zadanie literatury, dobrej literatury, którą znajdujemy w „lipowych” tekstach niezmiennie już od 40 lat!”

Serdecznie gratulujemy Oskarowi!

Ewa Wesołowska