olimpiada

Kamila: „Udało nam się”

Oskar: „ Jesteśmy udani”

O co chodzi? To fragment dialogu z messengerowej grupy „Olimpiada”, który zaistniał  po tym jak uczniowie z klasy 3b postanowili poszukać w krakowskich bibliotekach ważnej dla siebie literatury przedmiotu oraz podmiotu i zostali pełnoprawnymi czytelnikami Wojewódzkiej Publicznej Biblioteki w Krakowie przy ulicy Rajskiej. A zaczęło się tak:

Na miesiąc przed ostatecznym terminem finału I etapu  uczniowie  z klasy 3b: Kamila Krysa, Ewa Uchto i Oskar Barański postanowili wziąć udział  w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.

Te osoby na etapie szkolnym napisały prace  w formie rozprawki, o wyznaczonej objętości i z załączeniem stosownej bibliografii oraz przypisów.

Tematy prac:

Kamila Krysa : Teatr wobec wojny

Ewa Uchto: Gest polityczny w teatrze

Oskar Barański: Przysłowia w „Panu Jowialskim” Aleksandra Fredry na tle zasobów i kulturowej roli paremiologii polskiej

Prace zostały pozytywnie zrecenzowane i skierowanie do zawodów II stopnia przez nauczycielki języka polskiego  Małgorzatę Kopeć – Kolano i Ewę Wesołowską.

Jury Komitetu Okręgowego po przeczytaniu wszystkich nadesłanych prac zdecydowało, że do zawodów kolejnego stopnia kwalifikuje pracę Oskara Barańskiego. Wzięto pod uwagę takie  kryteria oceny: samodzielność i oryginalność opracowania, wyraziste zasady budowy wywodu (kompozycja), wysoki poziom językowy wypowiedzi (poprawność i bogactwo języka, spójność wywodu, odpowiedni dobór środków stylistycznych).

Kolejny etap Olimpiady odbędzie się 3.02.2024 r.

Serdecznie gratuluję Wszystkim Olimpijczykom i życzę dalszych sukcesów!

Ewa Wesołowska