Aga3

Fundacja Banku Ochrony Środowiska organizuje ogólnopolski konkurs dotyczący odnawialnych źródeł energii „Postaw na słońce”. Nasz pięcioosobowy zespół podjął wyzwanie zgłaszając się do udziału w nim. Jesteśmy uczniami drugiej klasy  Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie na profilu matematyczno-fizycznym, a temat ochrony środowiska jest dla nas bardzo ważny.

Zadanie wymaga dużego zaangażowania, dlatego uczestniczyliśmy w ciekawych spotkaniach oraz lekcjach zorganizowanych specjalnie na potrzeby tego projektu. Dowiedzieliśmy się wiele o OZE oraz zdobyliśmy dużo nowych informacji o naszej Małej Ojczyźnie. Cały nasz zespół mieszka w okolicach Miechowa, miasta należącego do miejsko-wiejskiej gminy Miechów położonej w północnej części województwa małopolskiego. Zatem skąd pochodzi energia na naszym obszarze?

Aga1

Energia w gminie Miechów czerpana jest zarówno z odnawialnych jak i nieodnawialnych źródeł energii. Nasze potrzeby cieplne są całkowicie pokrywane przez zlokalizowane tu komunalne źródła ciepła z systemami dystrybucji ciepła (zasilane gazem) – właścicielem których jest gmina Miechów, lokalne źródła ciepła, indywidualne źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i gospodarstwach rolnych. Jako mieszkańcy korzystamy z małej i średniej mocy kotłowni wbudowanych lub wolnostojących oraz indywidualnych systemów grzewczych opartych na piecach/kotłach gazowych, elektrycznych, olejowych lub węglowych.

Gmina Miechów sukcesywnie realizuje również inwestycje związane z wymianą indywidualnych kotłowni węglowych na gazowe. Przez teren naszej gminy biegnie gazociąg wysokoprężny relacji Proszowice – Sędziszów. Ponadto od 2012 roku wykazujemy wzrost zużycia gazu na terenie gminy. Dla naszych mieszkańców system ten jest wygodnym i tanim rozwiązaniem. Miasto i gmina Miechów zasilane są w energię elektryczną przez dwóch dystrybutorów: PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna i TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Krakowie.

Gmina Miechów stale inwestuje w OZE i jest otwarta na nowe, bardziej ekologiczne rozwiązania. Część energii wykorzystywanej na naszym terenie pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na podstawie jednej z metod oceny zasobów energetycznych wiatru, gmina Miechów została zaliczona do strefy IV – mało korzystnej.

Aga2

Oprócz tego elektrownie wiatrowe wymagają odpowiedniej lokalizacji, przy wyborze której należy uwzględnić uwarunkowania środowiskowe, przestrzenne oraz infrastrukturalne. Na terenie naszej gminy, w miejscowości Kalina Mała oraz w miejscowości Parkoszowice znajdują się elektrownie wiatrowe wybudowane przez prywatnych inwestorów.

Najwięcej energii odnawialnej na naszym terenie, ze względu na korzystne warunki, wykorzystujemy ze słońca. Dzięki uprzejmości Pana Vadyma Trofymliuka mieliśmy okazje dowiedzieć się o procesie budowy i instalacji fotowoltaiki. Poznaliśmy zasady działania ogniw fotowoltaicznych oraz jak się je łączy. Ich podstawową funkcją jest zmiana energii słonecznej na elektryczną. Są one zbudowane z materiału półprzewodnikowego, krzemu. Światło pochłaniane jest przez ogniwa w swojej najmniejszej postaci – fotonów. Prąd wyprodukowany podczas tego procesu trafia do falownika, który przekształca go w prąd zmienny. W pierwszej kolejności wytworzony prąd wędruje do naszych gniazdek, a jej nadmiar przekazywany jest do sieci. W okresie jesienno – zimowym, kiedy produkcja jest mniejsza, możemy pozyskać energię, którą w niej zmagazynowaliśmy. Najwięcej kolektorów i paneli słonecznych zainstalowanych zostało dzięki projektowi Szwajcarsko-Polskiego ProgramuWspółpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W ramach przedsięwzięcia 747 gospodarstw domowych zostało wyposażonych w panele słoneczne.

Energia geotermalna jest stosunkowo stabilnym źródłem energii, jednak jej wykorzystanie może być ograniczone dla niektórych obszarów. Gmina Miechów posiada małe możliwości pozyskania energii geotermalnej. Jednym z trzech głównych rodzajów systemów geotermalnych są pompy ciepła. W śród mieszkańców gminy zastosowanie pomp ciepła jest coraz powszechniejsze w gospodarstwach indywidualnych.

Aga3

Aby dowiedzieć się więcej o obecnej sytuacji oraz możliwościach naszej gminy wybraliśmy się na spotkanie z Burmistrzem Gminy i Miasta Miechów – Panem Dariuszem Marczewskim oraz Panią Mariolą Stęposz – Kierowniczką Referatu Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju UGiM w Miechowie. Poruszyliśmy na nim wiele ciekawych tematów związanych z OZE i dowiedzieliśmy się o planach rozwoju naszej miejscowości pod tym względem. Aktualnie jednym z większych planowanych projektów na terenie gminy Miechów jest utworzenie biogazowni, która ma zapewniać oczyszczalni ścieków energię do działania, więc jest to najbardziej korzystne wyjście. Takie samo rozwiązanie zostało zastosowane w Tychach. Właśnie stamtąd nasz burmistrz zaczerpnął inspiracje, by stworzyć podobną strukturę u nas. Biogazownia ma się znajdować na terenie oczyszczalni ścieków i służyć do wytwarzania biogazu, który tak samo jak np. słońce, woda lub wiatr, jest źródłem odnawialnym. Elektrociepłownie na biogaz rolniczy stanowią alternatywę dla paliw kopalnych np. węgla, których spalanie powoduje ogromne zanieczyszczenia i tym samym nieodwracalne zmiany klimatyczne. To rozwiązanie jest w pełni bezpieczne dla otoczenia i mieszkańców. Działanie ich nie wpływa źle na środowisko ani na prowadzone w pobliżu uprawy oraz hodowlę zwierząt. Funkcjonowanie nie powoduje zanieczyszczenia wód, powietrza czy gleby. Instalacje nie emitują do atmosfery żadnych szkodliwych pyłów i gazów. Stworzenie biogazowni daje szansę na rozwój gospodarczy. Wytworzone w nich ciepło może być dostarczone do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Biogazownie są pożyteczne, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów z hodowli i rolnictwa. Stanowi ona źródło czystej energii elektrycznej oraz ciepła. Może być to opcja do redukcji ilości zanieczyszczeń powietrza.

Gmina Miechów była wielokrotnie nagrodzona w konkursach proekologicznych m.in. zajęła trzecie miejsce w plebiscycie „Eko HERO 2021”.

Źródła:

  1. Dokumenty strategiczne
  2. Nagroda Eko HERO Małopolski
  3. Projekt solarny
  4. Biogazownia
  5. Produkcja węgla w EU
  6. Jak działa fotowoltaika

Zdjęcia:

  1. zdjęcie nr1
  2. zdjęcie nr2

Autorzy:

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie: Kaleta Natalia, Micał Kacper, Stawiarska Nikola, Stolarska Zuzanna, Sumera Agnieszka