Test Coopera

     Dnia 30 maja 2019 roku na boisku licealnym w Miechowie odbył się Test Coopera w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.  Celem głównym imprezy była aktywizacja ruchowa i integracja sportowa młodzieży. Test Coopera to próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H Coopera na potrzeby armii amerykańskiej w 1968 roku , polegającej […]