– Ewa Wesołowska

Dzisiejsze spotkanie uczniów miechowskiego Liceum było częścią finałowych obchodów 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Patron naszej szkoły bardzo lubił prace ogrodowe i pasjonowała go hodowla roślin (szczególnie róż). Historia głosi, że projektował ogrody dla polskich magnatów, uwielbiał wypoczywać pod ukochaną lipą, cenił ponad wszystko świat natury. W związku z tym wychowawczyni klasy 1 b – p. Agnieszka Skoczeń zaproponowała by to Kopiec Kościuszki w Racławicach i inne urokliwe plenery w tej miejscowości stały się polem do integracji uczniów klas pierwszych naszego LO. Integracja przebiegała dwutorowo. Była lekcja historii pod pomnikiem Bartosza Głowackiego w Janowiczkach. P. Przemysław Skoczeń przedstawił okoliczności starcia wojsk polskich pod dowództwem naczelnika Tadeusza Kościuszki z wojskami rosyjskimi, …

czytaj dalej UCZNIOWIE LO NA TERENIE BITWY RACŁAWICKIEJ

Dbać o honor, tradycję szkoły i godnie reprezentować jej imię na zewnątrz. Rzetelną nauką i pracą się wykazywać... Tak dzisiaj w naszym Liceum ślubowali pierwszoklasiści. „Śluby” złożyli także wychowawcy (by wypowiadane przez nich słowa nabrały mocy musicie sami swoją postawą i zaangażowaniem szczęściu dopomóc). Członkowie Samorządu Szkolnego zadbali o to by pierwszoklasiści mogli stanąć do rywalizacji i udowodnić, że nie brakuje im pomysłowości, sprytu i poczucia humoru. Przedstawiciele poszczególnych klas zostali poddani próbom: rozpoznania w ciemnościach, malarstwa (wykorzystano 2 techniki: realizmu – kl. 1a, 1b, 1d i abstrakcjonizmu – kl. 1c), konsumpcji bez użycia rąk, komunikacji niewerbalnej (z użyciem rąk). Trzeba przyznać, że nie dali się zwieść np. dowcipnemu wychowawcy, …

czytaj dalej PO ŚLUBOWANIU…