– 2019 – Wrzesień

Przyjmowanie pierwszoklasistów do społeczności szkolnej przypomina nieco marynarski chrzest,  edukacja w liceum  to  daleki rejs, pełen  przygód, z odwiedzaniem kolejnych wysp: Mądrości,  Odwagi, Umiejętności, Sprawności, Przyjaźni i Współpracy.  Dzisiaj w czasie uroczystości ślubowania nasi  nowi uczniowie  pokonali wszelkie rafy i mielizny, poradzili sobie z różnymi zadaniami i zostali oficjalnie włączeni do grona licealistów. Ślubowali na Sztandar Szkoły i przyrzekali:  „sumiennie wykonywać wszystkie swoje obowiązki, wytrwale pracować nad sobą, przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, szanować nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły oraz swoich kolegów i koleżanki, dbać o dobre imię szkoły.” Po zakończeniu tzw. części  oficjalnej  uczniowie musieli odbić od brzegu i …

czytaj dalej Ślubowanie na pokładzie

Zakończył się drugi rok realizacji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, w ramach którego młodzież naszego Liceum, zainteresowana poszerzeniem wiedzy biologicznej uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych, organizowanych we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zajęcia te odbywały się w oparciu o nowoczesne techniki informacyjno-edukacyjne w formule on line. Były one prowadzone przez pracowników naukowych UJ oraz nauczyciela biologii w szkole, wg scenariuszy opracowanych przez pracownika uczelni. Ich tematyka była różnorodna, ale przede wszystkim były one nakierowane na wykonywanie eksperymentów, zapoznanie uczniów z metodologią badań naukowych. W ramach programu uczniowie brali również udział w zajęciach wyjazdowych oraz warsztatach weekendowych bezpośrednio na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzięki dofinansowaniu projektu z Unii Europejskiej szkoła miała możliwość zakupu wielu pomocy naukowych, niezbędnych do realizacji celów projektu, ale także przydatnych w realizacji programu nauczania z biologii. …

czytaj dalej Małopolska Chmura Edukacyjna – innowacyjny sposób przekazywania wiedzy

W tym roku w szkołach średnich po likwidacji gimnazjów naukę rozpoczął podwójny rocznik. 2 września o godzinie 9:00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Dyrektor Zygmunt Dróżdż powitał uczniów klas pierwszych (z 5 oddziałów po szkole podstawowej i 4 po gimnazjum), ich starszych kolegów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Mówił o nadchodzących zmianach, nowej ofercie edukacyjnej (np. nauka w naszej szkole j. francuskiego), wyzwaniach i planach. W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego wziął udział także Piotr Grządziel, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Miechowie, który życzył uczniom i gronu pedagogicznemu samych sukcesów i wytrwałości w nowym roku szkolnym. W związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej reprezentanci młodzieży licealnej …

czytaj dalej Nowy rok. Nowa szkoła i róg obfitości